Make your own free website on Tripod.com

B'rel

bop.jpg

De B'rel klasse werd aangevraagd door het Militairy High Command in 2321, en hij is aan de buitenkant bijna volledig gelijk aan de Scout BOP. Hij heeft net hetzelfde volume, maar danzij de verkleinde moderne wapens konden de ontwerpers een extra torpedobuis plus 2 noodbuizen installeren, de oude Mark 8 disruptors vervangen door Mark 10 en nog eens 2 extra Mark 8 kanonnen installeren. Het pantser van de B'rel is ook dubbel zo dik als dat van zijn voorganger en zijn schilden zijn aanzienlijk sterker. Het prototype werd gelanceerd in 2327 en er zijn tot nu toe meer dan 500 schepen van gebouwd. Over zijn leven werd hij tientallen keren gerefit en gupgraded, waardoor hij nog altijd op de frontline te vinden is, hoewel de Klingons dit liever over laten aan de geavanceerdere en modernere Vor'Cha klasse. In de 2360's patrouilleerde deze schepen meestal laag-risico zones, en waren een gewoon zicht voor Federation schepen op dat moment. Tijdens de Klingon oorlog met de Cardassians en het korte conflict met de Federation werden deze schepen voor het eerst in een grote oorlog ingezet, en waren nog relatief succesvol. In de Dominion oorlog werden ze weer ingezet, en meer dan 200 schepen werden vernietigd. De resterende schepen dienen nog altijd in de Imperial Fleet.

Caterogie: Patrouilleschip.
Lengte: 157.76 Meter.
Hoogte: 98.54 Meter.
Breedt: 181.54 Meter.
Mass: 70.000
Aantal Deks: 4.
Gebouwd: 2327-2365.
Crew: 50.
Verdediging: Schilden met een capaciteit van 8.000.000 MJ + een 3,5 cm dik reactief pantser + Cloak Device.
Bewapening: 4 disruptors kannon met elk een output van 8000 TW + 3 photon torpedobuizen me elk 50 torpedo's + 2 noodtorpedobuizen met 1 torpedo.
Snelheden: Cruis Snelheid: Warp 7.
                   Max Cruis Snelheid: Warp 8.
                   Max Snelheid: Warp 9.1 (voor 10 uur).
 

bop.gif

Terug naar klingon schepen

bot.jpg

All images, characters, species, terminology etc, are Copyright Paramount Pictures.
No infringement of paramount's copyright is intended.