Make your own free website on Tripod.com

Obsidian Order

 

 De Cardiassians hadden net zoals de Romulans ook een schokkend efficiente geheime dienst. Deze dienst noemde zichzelf de Obsidian Order, en bestonden al meer dan vijfhonderd jaar. Officieel was de primaire missie van de Order om informatie over mogelijke gevaren voor Cardassia te verzamelen. Officieus bestond de Order vooral om internationale situaties naar de Cardassian hand te zetten.

Deze activiteiten vereisten verschillende kwaliteiten van de agenten: sabotage, spionage en indien nodig, moordtechnieken. Veel agenten waren ook rad van tong, een kwaliteit die van pas komt tijdens het overtuigend liegen tegen mogelijke vijanden.

De Order werkte niet samen met de andere takken van de Cardassian regering, en werkten meestal altijd alleen. De Order werkte namelijk officieel voor het Central Command, en zat dus onder de controle van de Detapa Council, maar werkte in praktijk alleen. Zelfs na de val van de militaire regering, waardoor het Central Command weer onder de bevoegdheid van de Detapa Council viel bleef de Order nog alleen werken. De talenten van de agenten binnen de Order waren daarom aanzienlijk, en zelfs een agent kon een regering infiltreren en indien nodig doen vallen in een korte periode.

Cardassians geloven dat kennis macht is, en ook de Obsidian Order volgen deze doctrine en probeerden dus om zoveel mogelijk te weten te komen. Ze geloofden dat fouten ontwijkbaar waren, en daarom leidden fouten van agenten vaak tot vreselijke gevolgen voor de agent in kwestie.

 De Obsidian Order werd meer dan 500 jaar geleden opgericht, en was oorspronkelijk ontwikkeld om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over mogelijke vijanden. Door de eeuwen heen perfecteerde de Obsidian Order zijn technieken om informatie te verzamelen, en tijdens zijn hoogdagen speelde de Order een belangrijke rol in de uitbreiding van de Cardassian Union.

De Obsidian Order zoals we ze kenden begon ongeveer 200 jaar geleden zijn vorm aan te nemen. De Order kreeg meer en meer macht, en kon uiteindelijk tot in de regering doordringen door een nieuwe centrale macht op te stellen. De Obsidian Order geloofde namelijk dat de politieke structuur uit die tijd met het Central Command aan de top, vol fouten zat en uiteindelijk zou leiden tot de ineenstorting van de Cardassian Union. Tegen het midden van de 24e eeuw had de Order uiteindelijk het grootste gedeelte van de touwtjes in handen.

Wanneer de Federation echter contact maakte met het Dominion was de Order gealarmeerd door de rapporten over dit rijk in het Gamma Quadrant. Ze geloofden dat het Dominion een enome dreiging was voor de Union, en namen de zaken in eigen handen. Samen met de steun van hun Romulan tegenhangers, de Tal Shiar, plande de Order een preventieve slag om de leiding van het Dominion, de Founders, uit te roeien. Ze waren ervan overtuigd dat na de uitschakeling van de Founders het Dominion al snel zou verbrokkelen.

Een gecombineerde vloot van ongeveer 20 Romulan en Cardassian schepen vlogen langs het Bajoran Wormgat naar het Gamma Quadrant. Hoewel de Cardassian en Romulan regeringen beweerden dat ze niets van deze missie afwisten probeerden ze ook niet om de schepen terug te roepen. De beide regeringen, samen met die van de Federation trouwens, besloten om dit ogenschijnlijk onfeilbare plan zich uit te laten spelen.

De operatie bleek echter een ramp te worden. 150 Jem'Hadar schepen lokten de vloot in de val, en konden de vloot in enkele uren vernietigen. Kolonel Lovok, de leider van de Tal Shiar devisie, was namelijk vervangen door een Founder en had zijn volk ervan op de hoogte gebracht. De beste agenten van de beide organisaties werden uitgeroeid in dit gevecht. Hoewel de Romulan Tal Shiar bleef bestaan kreeg de Order hier de genadeslag. Dit abrupte einde van de Orde leidde er uiteindelijk toe dat de geheime burgerlijke verzetsbeweging eindelijk de militaire regering kon omverwerpen. Enkele jaren later verbond de Cardassian Union zich met het Dominion, wat uiteindelijk leidde tot de Dominion Oorlog.

bot.jpg

All images, characters, species, terminology etc, are Copyright Paramount Pictures.
No infringement of paramount's copyright is intended.