Make your own free website on Tripod.com

Terok Nor

ds9-big.jpg

Type: Orbitale raffinaderij en basis van bepalingen, een van het twee gebouwde stations door de Cardassians: Terok Nor en Empok Nor.
 
Hoogte: 969.26 Meters.
 
Breedte: 1.451.82 Meters.
 
Massa: 45.000.000.
 
Crew: 500.
 
Wapens: 6 zuilen die elk een 2 kranten wapens systemen bevatten die 3 soort phaser en 3 lanceerinrichtingen van torpedo's photón van snelle pijp omvatten. De 1 oproep van de rechtbank van gerepareerd wapens die op 1 phaser en 1 lanceerinrichting van torpedo photón rekenen. 18 schedes retráctiles die bevat: 15 met 1 phaser type X en 1 pijp van torpedo's foton rapidos. 3 met 1 phasers type IX en 1 pijp van torpedo's foton rapidos. 66 pijpen met 5,000 foton.
 
Verdediging: Het Systeem van schild van hoge deksel: helm van Kelindide, Polyduranium, Rodinium en Tranium in enkele delen; van 37cm in dikte. 6 zuilen die een ring met 12 havens handhaven.
 
 

nortop.jpg

norside.jpg

bot.jpg

All images, characters, species, terminology etc, are Copyright © Paramount Pictures.
No infringement of paramount's copyright is intended.